Home‎ > ‎TECHKON‎ > ‎

SpectroEdge

Inline Spektrofotometr


Automatická kontrola barvy za tisku

SpectroEdge je in-line spektrofotometr, který zajišťuje možnost měřit a nastavovat přesnou barevnost při produkční rychlosti až 1000 archů za minutu. SpectroEdge významně redukuje startovní časy, zvyšuje rychlost samotného tisku a zároveň umožňuje jeho dříve nedostupnou kvalitu. SpectroEdge představuje silnou, aktivní technologii pro konkurenční boj na tiskovém trhu.
Vysoce přesné měření, okamžitý reporting, bezprostřední nastavení a úprava hodnot v tiskovém stroji.
Zařízení je instalováno na mechanickém rameni přes tiskový stroj. Vzorky jsou načítány buď v přednastavených intervalech nebo frekvenčně dle počtu archů, či ručně stisknutím ovladače.
SpectroEdge zpracovává naměřená data a vyhodnocené údaje odesílá řídící jednotce k automatickému nastavení hodnot stroje.

Techkon nabízí řešení in-line barevné kontroly uzpůsobené na míru konkrétním požadavkům zákazníka.
Kontaktujte nás pro bližší informace a cenovou nabídku.