Home‎ > ‎TECHKON‎ > ‎

SpectroPlate

Měření správného přenosu tiskového bodu na tiskovou desku je klíčovým segmentem rozsáhlého procesu kontroly kvality tisku. V současnosti je normou způsob měření desek založený na mikroskopickém snímání a analýze obrazu.

TECHKON SpectroPlate slučuje všechny přednosti této moderní technologie měření do jednoho kompaktního ručního přístroje. Přesnost měření, jaké dosáhneme u měřicího přístroje, je určována kvalitou snímání obrazu a kvalitou jeho matematického vyhodnocení.

SpectroPlate díky speciálním grafickým algoritmům a výkonnému procesoru excelentní kvality zvládá mistrně precizní vyhodnocení FM, AM nebo hybridního rastru. S využitím širokospektrálního nasvícení vzorku a dynamické analýzy barev jsou spolehlivě zohledněny materiály desek a jejich povrchů. Databáze konkrétních typů desek jednotlivých výrobců je neustále aktualizována.


SpectroPlate Connect

Funkce
Software SpectroPlate Connect, dodávaný s přístrojem, umožňuje propojení s PC. Zobrazí a uloží nasnímaná měrná data a přenosové křivky. Všechna data mohou být přímo využita pro tvorbu křivek v RIP aplikacích osvitových jednotek.

SpectroPlate je dostupný ve verzi:

SpectroPlate Start

pro měření procentních hodnot rastru na libovolných typech tiskových desek, filmů a tiskových arších CMYK:
  • hodnota rastru v %
  • úhel rastru ve stupních
  • frekvence rastru v l/cm a lpi

SpectroPlate Expert

zahrnuje funkce modelu „Start“ a navíc:
  • charakteristiku tiskových desek
  • křivky nárůstu tónových hodnot
  • analýzu geometrie: průměr kruhu, odstup v mikrometrech a mm
  • databázi, archiv naměřených hodnot 100 datových souborů

SpectroPlate All vision

zahrnuje funkce modelu „Expert“ a umožňuje měření bezprocesních, nízkokontrastních desek

Všechny přístroje jsou ve výrobě interně kalibrovány na uznávanou referenci Fogra Measuring Bar FMB, což zaručuje trvale vysokou absolutní přesnost.Odpadá časově náročná kalibrace před měřením.
 
Kontaktujte nás pro bližší informace a cenovou nabídku.

Ċ
Info Colex,
16. 12. 2013 0:11
Ċ
Info Colex,
16. 12. 2013 0:11